Přeskočit na obsah »

5 chyb při mytí nádobí v myčce

Určitě se každý z vás setkal s tím, že vaše nádobí po vytažení z myčky bylo nedokonale umyté. Nejčastějším problémem jsou zaschlé kapky vody na sklenících, přisušené zbytky jídel na hrncích nebo nedokonale vyleštěné příbory.

V tomto článku vám prozradíme 5 zásadních chyb při mytí nádobí v myčce. Vyřešením těchto problému byste měli dosáhnout lepších výsledků mytí vašeho spotřebiče.

 

1)      Špatně zvolený program

Většina dnešních myček nabízí mnoho programů pro dosažení nejlepších výsledků mytí. Hlavní programy, které má většina myček jsou programy Eco, Denní, Sklo, Auto, Oplach a Intenzivní. U některých programů lze zvolit také přídavné funkce jako jsou předmytí, hygiena, rychlé mytí, poloviční náplň, a jiné. Tyto přídavné programy zkracují nebo prodlužují mycí cyklus.

Důležité je uvědomit si, jaké nádobí do myčky vkládáte, jak silně je zašpiněné a jakých výsledků chcete dosáhnout. Je logické, že pokud do myčky vložíte silně zašpiněné nádobí a zvolíte rychlý program, tak výsledky mytí nebudou uspokojivé. V dnešní době se myčky na trhu předhánějí ve spotřebě vody a elektrické energie, jelikož to je jeden z prvních údajů, které spotřebitel sleduje při jejím nákupu. Pokud si má myčka zachovat svou nízkou spotřebu vody a energie, bude potřebovat k umytí nádobí delší čas, jelikož teplota mycí vody nebude tak vysoká a ve výsledku jí méně spotřebuje. Proto většina Eco programů s přehledem přesahuje i 3 hodiny mytí.

Zde uvádíme základní přehled, kterým byste se měli řídit při nastavení programu*:

Velmi špinavé nádobí: Intenzivní program o minimální délce 3 hodiny a teplotě 60°

Špinavé nádobí: Intenzivní nebo Eco program o délce 2-3 hodiny a teplotě 50°

Normálně špinavé nádobí (bez zbytků jídel): Program Denní nebo Eco o délce 2 hodiny a teplotě 50°

Lehce špinavé nádobí a sklo: Krátký program o délce cca 1 hodiny a teplotě 40°

*Délka jednotlivých programů a teplota vody se u každé značky spotřebiče liší, a proto je přehled pouze orientační. Pro bližší informace prostudujte návod k obsluze vašeho spotřebiče.


2)      Špinavá myčka

I přes správně zvolený program mohou být výsledky mytí neuspokojivé. To může být způsobeno špinavými filtry myčky nebo ucpáním oplachovacích ramen. Doporučujeme pravidelně 1x měsíčně nebo 1x po 10 mycích cyklech provést údržbu spotřebiče. Jak vyčistit myčku si můžete pročíst v článku zde: „Jak vyčistit myčku“. Zakoupit si můžete také speciální přípravky pro čištění myčky, jako je Qalt Čistič praček a myček.

 

Qalt čistič praček a myček

3)      Špatně nastavené dávkování soli a leštidla

Regenerační sůl zachycuje ionty vápníku a hořčíku a tím změkčuje mycí lázeň. Je důležitá k zamezení tvorby usazenin na nádobí a skle. Sůl musíte pravidelně dávkovat nejen pro lepší výsledky mytí, ale také pro ochranu spotřebiče. Většina mycích přípravků již regenerační sůl obsahují a jsou vhodné pro tvrdost vody do cca 21 °dh. Myčky umožňují navolit tvrdost vody a dle nastavení automaticky dávkují regenerační sůl. Pokud máte měkkou vodu, můžete dávkování regenerační soli nastavit na minimum. Tvrdost vody doporučujeme zjistit od vašeho dodavatele vody.

Leštidlo pomáhá z nádobí odstraňovat zbytky kapek vody. Obsahuje tenzidy, které omezují povrchové napětí mezi vodou a sklem, a tím pádem urychlují sušení nádobí. Navíc vytváří neviditelný film, který chrání nádobí před dalším ušpiněním. Leštidlo doplňujte vždy, když vás myčka upozorní rozsvícením kontrolky. Intenzitu dávkování musíte ručně navolit tak, aby bylo nádobí dostatečně suché, ale v myčce se netvořilo příliš mnoho pěny a spotřeba leštidla nebyla moc vysoká. Účinnost leštidla posuzujte na sklenicích a lesklých příborech.

Test: Vložte do myčky sadu sklenic a zvolte program „Sklo“. Po dokončení mytí vyhodnoťte množství zaschlých kapek na skle. Pokud je jich příliš mnoho, zvyšte dávkování leštidla. V opačném případě dávkováni leštidla o stupeň snižte a test opakujte.

Qalt sůl do myčky

Qalt leštidlo do myčky

 

4)      Extrémně špinavé nádobí

Ani myčka většinou nedokáže z nádobí odstranit dlouhodobě zapečené nečistoty nebo kusy jídel.  Před vložením nádobí do myčky se ujistěte, že talíře, hrnce a příbory neobsahují kusy jídel. Zbytky potravin stačí setřít stěrkou nebo rychle opláchnout pod tekoucí vodou. Ubydou vám starosti s častým čištěním filtru myčky a mycí výsledek bude o poznání lepší. Připálené pánve a hrnce doporučujeme 8 hodin odmočit v teplé vodě se saponátem. Silné připálení lze odstranit pouze mechanicky drátěnkou či kartáčem.

 

5)      Špatně uložené nádobí v myčce

Dbejte na správné uložení nádobí v myčce. Mnoho domácností se snaží do myčky naskládat co nejvíce nádobí kvůli úsporám. Toto se ovšem značně projeví na kvalitě jeho umytí. Talíře ani sklenice by se neměly vzájemně dotýkat, stejně tak jako příbory z různých kovů, kde hrozí koroze. Misky, pánve a hrnce vkládejte dnem vzhůru, tak aby se v nich nemohla zadržet voda. Nádobí uložte tak, aby se sprchovací ramena mohla volně otáčet. Malé hrníčky nedávejte do krajů košů, kde se voda nedostane. Větší kusy nádobí umístěte na kraje a menší blíž ke středu. Každá myčka má jiné rozložení. Pro správné uložení nádobí prostudujte návod ke svému spotřebiči.

 

Qalt sada do myčky