Přeskočit na obsah »

Jak vyčistit myčku na nádobí

Myčky na nádobí se od svého vzniku v roce 1886 staly velkým pomocníkem v domácnosti. Dokáží nádobí nejen dokonale umýt a osušit, ale také díky vysoké teplotě a koncentrovanému prostředku zbavit většiny bakterií a virů. Jako každý mechanický stroj, i myčka vyžaduje pravidelnou údržbu, aby správně fungovala. V opačném případě může nádobí zůstat nedokonale umyté a životnost myčky se značně zkracuje.

 

 Myčka

Filtr

Zbytky jídel a jiné větší částice se v myčce zachycují na jejím filtru, který je umístěn v její spodní části. Tento filtr je potřeba pravidelně čistit, aby se nezanášel a mycí lázeň mohla v myčce bezproblémově cirkulovat. Interval čistění filtru závisí na způsobu používání myčky, znečištění nádobí a frekvenci používání. Ideální je filtr vyčistit 1x po pěti mycích cyklech.

Silně znečištěné nádobí doporučujeme před vložením do myčky opláchnout, odmočit a pevné zbytky jídel setřít stěrkou. Tímto snížíte zanášení filtru, oplachovacích ramen a vnitřního cirkulačního systému na minimum. Samozřejmě nádobí před vložením do myčky nemusíte důkladně drhnout, tím by se jen zvýšila spotřeba vody a ve výsledku byste se nedočkali žádné úspory. Důležité je z nádobí odstranit pevné částice, špatně rozpustné ve vodě (kosti, zelenina, koření, etikety, aj.).

Většina filtrů se dá z myčky vytáhnout tak, že je otočíte proti směru hodinových ručiček a vyjmete ven. Samotný filtr bývá složen z několika částí, které lze ještě rozebrat, aby mohl být důkladně vyčištěn. Kartáčem a přípravkem na nádobí omyjte všechny části filtru v teplé vodě. Před nasazením filtru, kartáčem a přípravkem na nádobí vyčistěte i spodní vanu myčky. Filtr následně složte a vraťte zpět do myčky. Při nasazování filtru buďte důslední, jelikož špatně složený a umístěný filtr může způsobit vniknutí nečistot do oběhového systému myčky.

 Filtr myčky

Oplachovací ramena

Oplachovací ramena obsahují spoustu malých trysek, které usměrňují proud vody a pod vysokým tlakem nádobí myjí. Někdy může dojít k situaci, kdy se část těchto trysek zanese a ramena je nutné vyčistit. Všechna oplachovací ramena by měla jít z myčky vytáhnout buď tahem, uvolněním zajišťovacích pojistek nebo vyšroubováním (více se dozvíte v návodu od výrobce). Trysky v rameni zkontroluje, zdali neobsahují cizí předměty. Pokud ano, zkuste je z oplachovacího ramene vyklepat. Opatrně můžete použit také tenkou kovovou špejli, pinzetu nebo jehlu. Nepoužívejte nástroje, které se mohou v trysce zalomit (párátka, dřevěné špejle, aj.). Snažte se jednotlivé trysky nepoškodit, to by mohlo mít za následek špatné usměrnění proudu vody z trysky a nedokonalé otáčení celého ramene. Nečistoty může pomoci uvolnit také proplach pod proudem tekoucí vody. Pokud jsou všechny trysky bez viditelných usazenin, vyčistěte také závit ramene a namontujte jej zpět do myčky.

 

Vnitřní prostor myčky

Vnitřní prostor myčky můžete vyčistit houbičkou na nádobí namočenou v čisticím prostředku nebo octové vodě. Pokud sáhnete po čisticích prostředcích, vždy ihned proveďte alespoň 2x po sobě program předmytí. Nikdy nenechávejte zbytky čisticího přípravku zaschnout v myčce, mohlo by dojít k poškození nerezového povrchu a tvorbě rzi. Povrch myčky spláchněte teplou vodou. Důkladně vyčistěte všechny části. Mnoho nečistot se usazuje v dolním záhybu dveří a v rozích.

 

Vnější prostor myčky

Pokud vlastníte volně stojící nebo polovestavnou myčku, tak povrch opláchněte navlhčeným hadříkem v prostředku na nádobí. Dejte si pozor, aby vám voda nezatekla do tlačítek nebo displeje. Povrch osušte suchým hadrem. Spotřebič před údržbou vždy vypojte z elektrické sítě.

 

Cirkulační systém

I dobře vyčištěná myčka může skrývat mnoho nečistot v oběhovém potrubí, motoru, vypouštěcím čerpadle a topném tělese. Na trhu je spousta přípravků na čištění myček a praček. Všechny mají za cíl odstranit nečistoty tam, kde oko nedohlédne. Tyto přípravky doporučujeme používat 2x-4x za rok, v závislosti na frekvenci používání myčky. Čistící přípravek vložte do mycího koše nebo ho nasypte do přihrádky na mycí prostředek (řiďte se návodem k použití). Zapněte myčku na program s nejvyšším stupněm teploty. Přípravek se ve fázi mytí uvolní a vyčistí všechny vnitřní části myčky od mastnoty a usazenin.

 

Filtr přívodní vody

Některé myčky obsahují také filtr přívodní vody. Tento filtr se, stejně jako u praček, nachází na přívodní hadici hned za závitem. V návodu od výrobce naleznete informaci, zdali vaše myčka tento filtr obsahuje a jak jej vyčistit. V tomto filtru se mohou zachytávat nečistoty z potrubí, jako je rez a vodní kámen. Ucpání tohoto filtru vede buď k nízkému průtoku vody do spotřebiče, nebo jeho nefunkčnosti.

 

Doporučení pro správnou údržbu a mytí

1) Pravidelně provádějte údržbu myčky.

2) Před vložením nádobí do myčky vždy odstraňte všechny pevné zbytky jídel.

3) Nevkládejte do myčky sklenice, které obsahují etiketu (sklenice od přesnídávek, zavařenin, aj.) Tyto nálepky musí být nejprve sundány odmočením v teplé vodě.

4) Nádobí do myčky ukládejte opatrně, tak aby se nerozbilo. Pozor si dejte na křehké sklenice od vína aj. Pokud se vám nádobí povede rozbít, důkladně odstraňte všechny střepy.

5) Nože vkládejte do myčky špičkou dolů, nikdy ne nahoru. Hrozí pořezání při vyklízení nádobí.

6) Tabletu či čistící prostředek vkládejte do přihrádky k tomu určené. Některé mycí programy obsahují fázi předmytí a tímto byste si mycí prostředek spláchli dříve, než nastane hlavní mycí cyklus.

7) Nevěřte tabletám „All-in-One“, všechny se celé rozpustí v hlavním mycím programu. Vždy doplňujte sůl i leštidlo.

8) Pravidelně doplňujte regenerační sůl. Myčka by měla umožnit nastavit dávkování dle tvrdosti vaší vody. Pravidelně doplňujte leštidlo na nádobí. Myčky umožnují nastavit dávkování.

9) Pokud v prostoru myčky naleznete rez, okamžitě volejte servis.

10) Mycí programy ECO sice myjí delší dobu, ale zato důkladně při nižší teplotě a spotřebě vody. Ve výsledku se používání tohoto programu pozitivně projeví na vaší faktuře.

 

Produkty pro péči o vaší myčku

Čistič myček Tablety do myčky Qalt
 Qalt čistič praček a myček 100 g
Sůl do myčky Qalt  Leštidlo do myčky

Qalt sůl do myčky 2 kg

 Qalt leštidlo do myčky 0,5 l